در حال نمایش 8 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

پایه دستگاه سختی سنج شور SHORE D

27,640,000 تومان
پایه دستگاه سختی سنج شور SHORE D پایه دستگاه سختی سنج شور SHORE D جهت نگهداری سختی سنج با پوشش

پایه دستگاه سختی سنج شور SHORE A

17,800,000 تومان
پایه دستگاه سختی سنج شور SHORE A پایه دستگاه سختی سنج شور SHORE A جهت نگهداری و اعمال بار سختی

سختی سنج پلاستیک هواتک Huatech Shore D

4,800,000 تومان
سختی سنج پلاستیک هواتک Huatech Shore D سختی سنج پلاستیک هواتک Huatech Shore D بصورت دیجیتال  برند معتبر و با

سختی سنج لاستیک Teclock Shore A

38,700,000 تومان
سختی سنج لاستیک Teclock Shore A سختی سنج لاستیک Teclock Shore A بصورت دو عقربه ای ساخت ژاپن مطابق با

سختی سنج لاستیک Teclock Shore D

38,500,000 تومان
سختی سنج لاستیک Teclock Shore D سختی سنج لاستیک Teclock Shore D ساخت ژاپن بصورت دو عقربه ای همراه با

سختی سنج لاستیک دو عقربه ای HANDPI Shore A

9,900,000 تومان
سختی سنج لاستیک دو عقربه ای HANDPI Shore A سختی سنج لاستیک دو عقربه ای HANDPI Shore A به طور

سختی سنج لاستیک دو عقربه ای HANDPI Shore D

9,900,000 تومان
سختی سنج لاستیک دو عقربه ای HANDPI Shore D سختی سنج لاستیک دو عقربه ای HANDPI Shore D جهت آزمایش

سختی سنج لاستیک و پلاستیک هواتک Huatec Shore A

5,000,000 تومان
سختی سنج لاستیک و پلاستیک هواتک Huatec Shore A سختی سنج لاستیک و پلاستیک هواتک Huatec Shore A ابزاری برای